Skola

Vi ger barnen trygghet - stöd

Mycket snack men ingen verkstad


Ja, så tycker vi faktiskt att det är ibland.

Vi kommer att hjälpa de utsatta barnen.

Vi kommer att göra allt i vår makt för att de ska få en värdig skolgång.

Vi ska ge dem hopp och tro på livet.

Det sägs att barnen är framtiden och att utbildning är så viktigt! Att känna sig trygg och och få vara en del av gemenskapen är A och O. De utsatta barnen känner sig ofta övergivna, ensamma, ingen tar dem på allvar. Det krävs ett skyndsamt, handlingskraftigt agerande från skolans personal innan skadan blir för stor. Det är en balansgång, vi vet, men det går inte att tiga ihjäl problemet. Det finns även bekymmer utanför skolan som näthat och liknande. Vi har ett samarbete med IT-experter som ofta kan spåra avsändaren.


Visa engagemang!

Visa att din skola bryr sig!

Kontakta Visslaren, nu!

Ja, på en gång.


KLIKA PÅ DÄn RöDA KnAPEn nU

Vi samarbetar med skolor som vill upprätta den perfekta skolmiljön. En miljö som underlättar lärande och ger barnen, föräldrar och personal, trygghet och vetskap om att hjälp finns. Vi kan och vill vara en kanal för barn och föräldrar som behöver någon att prata med.

Det finns många med bekymmer som tynger dem. Något som oftast går att lösa om kommunikation och vilja finns.

Bär inte på problemen, ge dem till oss!

För att nå bra resultat behövs en arbetsmiljö som stärker individen.


När något inte upplevs som fullt tillfredsställande kan vi hjälpa till. Vi lovar full sekretess.

Elev och/eller förälder kontaktar oss med sitt problem. Vi ger förslag till lösningar och om det berör skolan kan vi, om så önskas, vara ett ombud som hjälper och stöttar vid kontakt med skolan. Vill man vara anonym gentemot skolan så går det också bra.

Det kan råda brister i skolverksamheten som inte kommit till personalens kännedom. Ibland beror det på elevers eller föräldrars ovilja att "lägga sig i" eller att man inte vill av rädsla för att drabbas av  någon form av repressalie. Här kan vi vara till stor hjälp. 

© Copyright 2020. All Rights Reserved.