Info.

En bra arbetsmiljö ger bättre resultat

Friska, Iojala medarbetare ger framgång

I en tid där ohälsotalet kraftigt ökar krävs omfattande åtgärder för att hejda utvecklingen. Det är psykisk ohälsa som tenderar att öka mest och kommer enligt WHO att bli den överlägset vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Det diskuteras vad detta kan bero på och någon klar och tydlig faktor har inte redovisats utan troligtvis rör det sig om ett flertal  betingelser som samverkar. När vi nämner psykisk ohälsa så syftar vi på den som långvarig stress kan utlösa. Vi tillbringar en stor del av vår tid på arbetet och om vi då upplever stress, otillräcklighet, saknar trygghet och resurser så kommer en del att insjukna. Tyvärr är kränkningar och mobbning inte ovanligt...

Omsorgsfull rekrytering

En stark organisation bygger man inte över en natt. Det krävs tål-modighet och är ett långsiktigt ständigt pågående arbete. Som ledare måste man vara närvarande och prestigelös. Öppen och intresserad av människor. Den tiden är förbi när man vid varje tillfälle kunde peka med hela handen och säga att det är jag som bestämmer. En vanlig orsak vid psykisk ohälsa och kränkningar är ett brisfälligt ledarskap. 

Vid rekryteringar av chefer bör man fokusera på ledaregenskaper inte bara praktiska och teoretiska färdigheter. Även vid internrekryteringar ska man vara omsorgsfull och försiktig. Det är inte ovanligt att man väljer en specialist från avdelningen där en ny ledare ska tillsättas. Om det sen visar sig att det var en felrekrytering så har man kanske förlorat några av de bästa medarbetarna till konkurrenter, specialisten som blev chef är troligen också förlorad. Här pratar vi om enorma kostnader på miljontals kronor.

Vi hjälper Dig och Dina medarbetare!

Vi har funderat på hur vi ska göra det på ett effektivt sätt och till låg kostnad. Resultatet är den här tjänsten. Vi ger råd och stöd till alla i verksamheten, även ledarna. I första hand via mejl men också telefon. Alla lovas anonymitet om så önskas. Avsikten är att tidigt lösa problem för att undvika onödiga lidanden och kostnader. Problemen ska helst lösas omgående och på plats. Vår tjänst är enkel att använda och prisvärd.

 

 Det är numera  ett krav från arbetsmiljöverket om att det ska finnas rapporteringsrutiner. Vår tjänst fyller den funktionen.

 

 

Ett litet tips

Om man har en beteendemanual som alla känner till och följer så blir det lite enklare. Skapa en tillsammans med medarbetarna.

En beteendemanual kan se ut så här:

 

  • Vi på Visslaren hjälper, stöttar och bryr oss om varann.
  • Vi bryr oss om våra klienter och ber varandra om hjälp om det behövs för att hitta en optimal lösning för klienterna.
  • Vi anser att alla betyder lika mycket och respekterar åsikter.
  • Vi berättar alltid om vi känner stress, är deprimerade eller annat som påverkar oss negativt. Tillsammans söker vi en lösning.
  • Vi delar med oss av tankar och idéer.
  • Vi kränker inte andra och påpekar om någon gör det.
  • Vi tar tacksamt emot synpunkter som kan göra oss bättre.
  • Vi ger beröm och visar uppskattning.

 

© Copyright 2020. All Rights Reserved.