Kränkningar, mobbning

 Tyvärr är kränkningar och mobbning inte ovanligt. Det kan ske mer eller mindre öppet och kan vara svårt för en ledare att upptäcka. Den utsatte känner skuld, skam och vill därför inget säga. Andra vill inte blanda sig i då de kan känna rädsla för att själva bli offer. Problem som för organisationen ofta blir väldigt dyrbara då det kan vara svårt att utreda, tar tid och ofta kräver extern hjälp. Det skapar också dålig stämning och påverkar produktionen. Det finns exempel där det gått så långt att situationen har blivit ohållbar och hela avdelningar har måst skingras för att byggas upp igen under nytt ledarskap.

Som arbetsgivare måste man ta det här på allvar och se över sin verksamhet. Gör man det inte så riskerar man att drabbas av onödiga kostnader som kan äventyra verksamheten. Med friska, lojala medarbetare nås framgång och personalomsättningen blir låg.   

© Copyright 2020. All Rights Reserved.