Hem

HEJ

Vi sparar tid och pengar!


Vi tror på människan och dess potential


Utan friska och väl fungerande människor minskar produktiviteten. Vi ska må bra, både fysiskt som psykiskt, för att kunna prestera optimalt. Det är många faktorer som påverkar oss. Alla måste ta sitt ansvar för att skapa en god social miljö som skapar trivsel och ger framtidstro. Med vårt rapporteringssystem förändras villkoren till det bättre. Låt oss hjälpa till! 

VAD VI GÖR

Social arbetsmiljö


Kostnaderna och det personliga lidandet kan bli oerhörda om inte problemen uppmärksammans på ett tidigt stadium.


Visselblåsning


En enkel och trygg kanal för att rapportera om missförhållanden som kan bli förödande för organisationen.


En positiv skolgång


Svårigheterna att upptäcka mobbning och utanförskap i skolan kan vara svårt. Vår tjänst betyder mycket för tryggheten.


Vår uppgift är att förebygga stress, konflikter, kränkningar och mobbning som kan uppstå när människor interagerar. Vi ger råd och stöd när konflikter uppstår.  Ärenden ska, så långt det är möjligt, hanteras och lösas i ett tidigt stadium.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.