Om oss


Vi lyssnar och bryr oss!

VI HAR GENOM ÅREN SETT FÖR MYCKET PERSONLIGT LIDANDE, SOM ORSAKAT ENORMA KOSTNADER FÖR ALLA INBLANDADE.


Ingen ska må dåligt varje morgon, dra sig för att gå till arbetet eller skolan. Den som kränker orsakar förutom lidande en allmänt dålig stämning och sänker produktiviteten.  Med vår tjänst ökar möjligheterna att tidigt få kännedom om missförhållanden som  leder till oönskade konsekvenser för alla involverade.  Vi förhindrar lidande och sparar pengar.Kränkande särbehandling leder ofta till en tom stol. 

Varför välja oss?


Svaret är faktiskt enkelt. Vi garanterar att vår tjänst kommer att uppskattas av alla parter. Vi kommer inte att bli en kostnad då vårt deltagande genererar trygghet, minskad frånvaro och höjd produktivitet. En investering som betalar sig omgående.

Guldet


Största tillgången i en organisation

är medarbetarna. De avgör om det ska bli fiasko eller sensation.

Delaktighet


Lyssna på dina medarbetare så berikas organisationen med nya kreativa lösningar och idéer.

Tid är pengar


Få information om problem i ett tidigt skede så sparas både lidande och pengar.

Vår bakgrund

 

Vi har mångårig erfarenhet som egna företagare och från ledande befattningar i olika branscher. En del har arbetat som konsulter, pedagoger, inom HR och en del har upplevt utmattningssyndrom. En beteendevetare och en jurist är också knutna till vår verksamhet. Vi har sett att det ofta saknas tid, kunskap eller förståelse för hur man bäst tar till vara den viktigaste komponenten, människan. Några av oss har lärt av egna misstag, det är så lätt att fastna i budgetar, rapporter, strategier etc. och bortse från det värdefullaste, de som finns omkring oss. Några har upplevt bristande ledarskap och dess konsekvenser.

Att stärka medarbetarna och minska oönskade kostnader behöver inte vara svårt, det vet vi. Personalvård är inte bara en eller två fester per år, gymkort, personalrabatt och andra så kallade förmåner. Det viktigaste är att få vara delaktig, någon som ser och lyssnar på mig. Någon som bryr sig.

Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv är vårt motto. Vi har lärt genom åren att viljan finns men det kommer ofta något som hindrar en från att vara den perfekta ledaren.  Vi hjälper Dig!

Och skulle inte vi räcka till så har vi ett nätverk med olika specialister som kan ge stöd.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.