Evolutionen

För att må bra och slippa den destruktiva oron så behöver man få uppmuntran, känna delaktighet och trygghet. Det gäller i alla våra olika relationer. Dock så har arbetet en central roll i våra liv och brister det här får det ofta allvarliga konsekvenser. Blir man utsatt för kränkande särbehandling leder det inte sällan till psykisk ohälsa. Lidandet för de utsatta är i vissa fall traumatiserande. De kan känna sig utstötta ur gemenskapen och klandrar sig själva. Ofta får de skuld och skamkänslor varför de inte gärna berättar om sin situation. Här måste arbetsgivaren vara observant, ha tydliga regler och rutiner för att bekämpa kränkningar.

Det finns hundratals domar där arbetsgivare har dömts till skadestånd, 3-4 årslöner, på grund av att man inte har följt regelverket. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Förutom det mänskliga lidandet så kostar det arbetsgivare och samhället enorma belopp.

   Anders Johrén, Labora Konsultforum AB, gjorde 2013 en fallstudie på uppdrag av "Hjärnkoll". Nio  företag beräknade kostnaden för ett varsitt fall av psykisk ohälsa där framkom att den var från 70 000 kronor och upp till miljonbelopp. Företagen har dragit lärdom och insett att insatser för att upptäcka och tidigt påbörja åtgärder är av stor vikt. Läs gärna rapporten.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.