Våra tjänster

Social arbetsmiljö


Möjlighet för alla i organisationen att larma eller ställa frågor om händelser, situationer  eller annat som har en påverkan på dem personligen och/eller företaget. Även personliga bekymmer som ekonomi, relation, missbruk med mera. Detta då det ofta kan leda till försämrad hälsa och därmed minskad produktivitet och i värsta fall sjuk-frånvaro. I de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4, sägs att det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, bl.a vem som ska ta emot informationen.


       

 

Skolmiljö


Föräldrar eller elever kan via den tjänsten kontakta oss för rådgivning.

Det kan gälla mobbning, kränkningar, trakasserier eller annat som har en negativ påverkan på den sociala miljön i skolan. Enligt skollagen råder det nolltolerans mot kränkningar i skolan.

Vi handlägger dessa ärenden skyndsamt med hjälp av vår pedagog och om det behövs med beteendevetare.Anslutna organisationer har en egen mejladress till oss. Via denna mejladress kan man ställa frågor om sådant som känns viktigt. Vi svarar på alla mejl inom 24 timmar på vardagar. Vi ger råd eller ber om ytterligare information. Om det behövs så kan vi även ta kontakt via telefon. Tillsammans bestämmer vi om ärendet ska delges kontakt-

 person hos organisationen och om uppgiftslämnaren i så fall vill vara anonym. Vi lägger en bevakning på ärendet och gör en uppföljning vid minst ett tillfälle. När uppgifts-lämnare anser att ärendet är avslutat så raderar vi aktuell korrenspondens. Viktigt, ställ gärna en fråga för mycket. Låt oss hjälpa Dig att bedömma dess relevans.

Så här går det till


Visselblåsning


En sedvanlig visslaretjänst där medarbetare har möjligheten att meddela om det förekommer allvarliga missförhållanden i företaget, som t.ex.

Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning.

Överträdelser av miljöregler och föroreningar av miljön.

Betydande säkerhetsbrister på arbetsplatsen.

Larmet ska gälla nyckelpersoner i företaget.

Vår jurist ger stöd och råd.

Vi kan hjälpa Er med


Medlingsuppdrag.


Mottagande och behandling av kundklagomål.


Juridisk konsultation.


Upprättande av arbetsmiljöhandbok med arbetsmiljöpolicy.


Medarbetarundersökningar.


Föreläsningar och Workshops.© Copyright 2020. All Rights Reserved.