Social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad  betyder kränkande särbehandling?

Kränkande  betyder att genom ord eller handling förnedra  andra personer. Särbehandling innebär att man att  behandlar någon eller några  annorlunda än andra på ett  obegripligt och orättvist sätt och att de riskerar att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap och/eller drabbas av ohälsa. Om den kränkande särbehandlingen upprepas och pågår under en längre tid kan det betraktas som mobbning. Ca 10 procent av arbetskraften uppger att de under det senaste året blivit utsatta för  kränkande särbehandling eller mobbning.

Hans Leymann, professor i psykologi, och pionjär inom forskning kring vuxenmobbning, beräknade 1992 att 100-300 personer per år begår självmord som kan kopplas till arbetsrelaterad mobbning. Den siffran är troligtvis högre idag och om man dessutom lägger till de som inte orkar leva på grund av utmattningssyndrom så ökar antalet.

Arbetsgivare är vana  att söka finna och eliminera risker i den fysiska arbetsmiljön men den organisatoriska och sociala miljön är komplex. Här ingår psykologi, hur vi samverkar, vilka värderingar vi har, mål, respekt, empati, kunskap, erfarenhet etc.

Låt oss gå tillbaka till evolutionen.

Det fanns för människan fyra viktiga behov, mat, vatten, tak över huvudet och fortplantning. En annan väsentlig faktor för de första människornas överlevnad var att tillhöra en grupp. Om man uteslöts ur stammen så blev det svårare att skaffa mat och att försvara sig mot rovdjuren. Man gjorde allt för att få stanna i gruppen eftersom det handlade om liv och död. Det är en förklaring till varför våra hjärnor ständigt jämför oss med andra, vi vill ju tillhöra gemenskapen. Oron över att uteslutas finns med oss hela tiden, duger jag, passar jag in, gör jag rätt, vad tycker de andra om mig, gör jag ett bra arbete, är jag omtyckt? Det är inte så konstigt att vi hela tiden försöker att förbättra oss eller nedvärderar oss själva för att vi inte är bra nog, det sitter i generna, trots att det knappast handlar om liv och död idag.Arbetsmiljöverket har nu blivit tydligare med sina krav på organisatorisk och social arbetsmiljö.   

14§ (AFS 2015:4)  Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå

1. vem som tar emot informationen om att kränkande särbehandling förekommer,

2. vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och

3.hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.

Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.

Kontakta oss redan idag.

Välkommen!

© Copyright 2020. All Rights Reserved.