Visselblåsning & skolmiljö

AnonymNär man garanteras anonymitet ökar intresset för att öppna sig och berätta.

Därför är det viktigt att anlita en extern part som hanterar frågor av känslig karraktär.

Det är till gagn för alla parter om man tidigt uppmärksammas på missförhållanden som

annars kan eskalera och vålla stor skada.

Visselblåsning


Meddelarskyddet har utökats till att gälla även privatanställda. Det finns krav på rutiner som ska vara kända för samtliga medarbetare. Rutiner om hur man gör för att larma, till vem, om vad och vilket lagligt skydd man har. Vi tillhandahåller denna

rapporteringstjänst och säkerställer att larmen behandlas korrekt och enligt gällande lagar.Att få vara anonym innebär att fler kommer att avslöja sådant som är skadligt för verksamheten, miljön eller hälsa. Men det kommer också att larmas om annat som inte är så allvarligt att det faller under meddelarskyddet.

Vår jurist kommer därför att bedöma varje larm och föra en dialog med uppgiftslämnaren. Eftersom juridisk hjälp ges kommer också viljan att slå larm bli större. Något som för alla inblandade är tillfredsställande.


Skolmiljö


Barnens och skolpersonalens arbetsplats har genom åren förändrats på gott och ont. Vi vill medverka till att göra den varmare, tryggare och konfliktfri. Vi är övertygade om att en öppen, ärlig och rak dialog stärker gemenskapen. Vi  öppnar en ny kanal för kommunikation mellan föräldrar, elever och skola.


Den som utsätts för kränkningar känner skam och skuld och avstår därför från att berätta. Ett mobbat barn får mentala ärr som följer dem genom livet. Ibland blir de traumatiserade. Utbildningen blir lidande. Föräldrar och lärare vet inte alltid vad som pågår.Vi vill att dessa barn eller föräldrar ska kontakta oss. Vi kommer att göra allt för att stötta dem och öppna upp för en dialog med de inblandade. Problemet ska lösas och det snabbt.


© Copyright 2020. All Rights Reserved.